עמוד:5

4 בכל סעיף נתונה סדרת מספרים שהתקבלה במשחק ששיחקו עמית וטל . מהי האסטרטגיה של כל אחד מהשחקנים לדעתכם ? המשיכו את הסדרה לפי אסטרטגיה זו וקבעו מיהו המנצח במשחק . | 7 , 11 , 18 , 22 , 29 , 33 , … א | 3 , 6 , 8 , 12 , 15 , 20 , 24 , 30 , … ב | 1 , 8 , 10 , 16 , 19 , 24 , 28 , 32 , 37 , 40 , … ג 5 א . עמית מתכנן לכתוב במהלך המשחק את המספרים האלה : 1 , , 11 , , 21 , , 31 , , 41 , , 51 האם הוא יצליח לכתוב מספרים אלה ללא תלות במספרים שיכתוב טל ? הסבירו את תשובתכם . ב . אם אפשר - הציעו עוד סדרת מספרים שעמית יכול לרשום ללא תלות במספרים שיכתוב טל . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . ג . האם לעמית יכולה להיות אסטרטגיה מנצחת ללא תלות במספרים שיכתוב טל ? אם קיימת אסטרטגיה כזו , כתבו אותה והסבירו את תשובתכם . ד . האם לטל יכולה להיות אסטרטגיה מנצחת ללא תלות במספרים שיכתוב עמית ? אם קיימת אסטרטגיה כזו , כתבו אותה והסבירו את תשובתכם . ה . שחקו עם חבר ובדקו אם אכן אפשר לנצח באמצעות האסטרטגיה שהצעתם . משנים את מספר היעד 6 א . האם האסטרטגיה המנצחת שהצעתם במשימה 5 מתאימה גם למשחק שבו מספר היעד הוא ? 50 אם לא - התאימו אותה למשחק כזה . ב . האם האסטרטגיה המנצחת שהצעתם במשימה 5 מתאימה גם למשחק שבו מספר היעד הוא ? 65 אם לא - התאימו אותה למשחק כזה . משנים את טווח המספרים 7 א . האם האסטרטגיה שהצעתם במשימה 5 מתאימה גם למשחק שבו מספר היעד הוא , 60 כאשר בכל שלב אפשר להוסיף מספר 1–מ עד ? 8 אם לא - התאימו אותה גם למשחק כזה . ב . נסו להכליל את התוצאות שקיבלתם במשימות 6 , 5 7–ו א . משחק משלכם 8 הציעו משחק במספרים משלכם . הסבירו באיזו אסטרטגיה כדאי להשתמש כדי לנצח במשחק זה . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית