פעילות פתיחה : מרכזיותה של קריאת שמע במסורת ישראל 25 קריאת שמע 26 הפסוק הראשון 27 בשורת היהדות : אחדות האל 28 הפרשייה הראשונה 29 פעילות פתיחה : אני אוהב 29 שמע ישראל 30 ואהבת : מחשבות על אהבת אלוהים 30 ' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך : ' פרשיית מותו של רבי עקיבא 32 ' והיו הדברים האלה על לבבך : ' איך מבטאים אהבה ? 33 הפרשייה השנייה 34 ' והיה אם שמוע : ' על שכר ועונש 34 הפרשייה השלישית 36 פעילות פתיחה 36 פרשיית ציצית : על אותות וסימנים 36 הטלית והדגל 37 משימות סיכום 38  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית