ע ֵ ץה ַ ז ַ י ִ ת ו ְ ע ֵ ץה ַ ת ְ א ֵ נ ָ ה - ס ִ ?? ר ע ַ ם . 1 קראו את הספור . ע ֵ ץ ה ַ ז ַ י ִ ת ו ְ ע ֵ ץ ה ַ ת ְ א ֵ נ ָ ה . 2 מה אתם חושבים על הזית בספור ? מה אתם חושבים על התאנה בספור ? . 3 קראו שוב את הספור ושימו לב לפעלים המדגשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית